Organización de Productores Pesqueros de Lugo (OPP-07-LUGO)